Protestants Christelijke Stichting De Maashof, Maasstraat 65, 3371 SK Hardinxveld-Giessendam, Tel: 0184 - 612120

Historie MaashofJanny en Dick gaan De Maashof verlaten

maandag 9 november 2015, redactie Het Kompas

H'VELD-G'DAM Als alles volgens plan verloopt nemen Dick en Janny Dekker in mei 2016 afscheid als beheerders van De Maashof. Het echtpaar kijkt met plezier en dankbaarheid terug op een lange periode waarin zij voor veel ouderen iets konden betekenen. Zij hopen dan ook van harte dat er een beheerders echtpaar wordt gevonden dat hun werk wil voortzetten.

door Ria Scholten

,,In 1993 zijn we bij de stichting in dienst gekomen", blikken Janny en Dick terug.

,,Op het terrein stonden toen 22 bejaardenwoningen en een grote beheerderswoning, die ruim genoeg was voor ons en onze vier kinderen. Na drie jaar werden de woningen gesloopt en dat had de nodige voeten in de aarde. De verhuizing naar een noodwoning werd door niet iedereen als prettig ervaren, maar er waren ook bewoners die heel soepel met de nieuwe situatie omgingen."

De eerste vier jaar hadden we 24-uurs dienst. Dit hield in dat we dag en nacht bereikbaar waren voor de meest uitlopende meldingen. Indien nodig belden we de dokter, maar we verhielpen ook kleine reparaties en fungeerden als aanspreekpunt voor de bewoners. Rond de periode dat het nieuwe complex werd geopend veranderde dit. Sinds die tijd zijn we alleen in de ochtenduren in functie. Als er iets aan de hand is en wij zijn thuis, dan zijn we uiteraard bereid om een helpende hand te bieden. Waar nodig werken we samen met de verzorgenden van Stichting Waerdeburgh."

Het echtpaar heeft tevens een faciliterende functie. Janny houdt de algemene ruimten van het complex schoon. Dick onderhoudt de tuin en verricht waar nodig kleine reparaties. ,,Het allerbelangrijkst zijn de contacten met de bewoners", benadrukken zij. ,,

De breimiddag, die elke maandag wordt gehouden, wordt goed bezocht. De dames breien dekens voor het Rode Kruis. De mannen moedigen aan. Op de koffieochtend, die elke woensdag wordt georganiseerd, zijn nagenoeg alle bewoners aanwezig. Het is een prachtige gelegenheid om even gezellig bij te praten. Er worden dan ook de nodige nieuwtjes uit het dorp uitgewisseld. Op de maandelijkse contactavond zijn ook enkele omwonenden en bewoners van De Peulenhof aanwezig." ,,Je kunt gerust stellen dat wij lief en leed met de bewoners delen", laat Janny weten. ,,We lachen samen, maar huilen ook wel eens samen.

's Morgens en 's avonds maken we een rondje door het complex. Als er een gordijn gesloten blijft controleren wij altijd of met de bewoner alles in orde is. Indien dit niet het geval is wordt direct professionele hulp ingeschakeld. Gelukkig zijn er ook veel blijde gebeurtenissen. Er zijn heel wat huwelijksjubilea gevierd en een bewoonster is zelfs opnieuw in het huwelijksbootje gestapt." ,,Met elkaar vormen we één familie", vult Dick aan. ,,Nieuwe bewoners worden snel in de groep opgenomen. Niets is verplicht, maar als je geen eenling wilt worden is het raadzaam om aan een of meerdere activiteiten deel te nemen. Wat er zo mooi is aan ons werk? De contacten met de mensen en het er zijn voor de bewoners. Zij zijn vaak zo dankbaar en dat schenkt Janny en mij heel veel voldoening. We zien de jaren in De Maashof dan ook als een stukje levenswerk."

Het beheerdersechtpaar hoopt van harte dat de personeelsadvertentie, die deze week in Het Kompas staat, de nodige reacties zal opleveren. ,,Onze opvolgers krijgen de beschikking over een prachtige beheerderswoning en een geweldige baan met heel veel fijne contacten", benadrukken zij nogmaals. ,,We zijn ook heel blij met de goede en vriendschappelijke band die wij onderhouden met het bestuur van de Protestants Christelijke Stichting De Maashof. Dankbaar zijn wij voor de kracht die wij van onze Here God hebben gekregen om dit mooie werk zoveel jaren te doen."

Foto-onderschrift: Janny en Dick Dekker hopen op twee betrokken en enthousiaste opvolgers.

 

Reactie op bovenstaand krantenknipsel waarin staat dat Janny en Dick De Maashof gaan verlaten, kunnen we u reeds mededelen dat er een passend beheerdersechtpaar is gevonden.
Meer daarover binnenkort op deze site.

  

Maashof gemoderniseerd


Ruim veertien jaar geleden werd de Maashof geopend.
Een moderne woonvoorziening voor bejaarden aan de Maasstraat. Het complex werd gebouwd op de fundamenten van de oude bejaardenwoningen en dat is heel bijzonder. Het gebouw en de woningen voldoen aan de eisen van de moderne tijd. Dat kon niet meer gezegd worden van het interieur in de openbare ruimtes en dat is recent dan ook flink onder handen genomen.
Inclusief de beheerderswoning telt de Maashof vierentwintig mooie ruime woningen, een riante recreatiezaal en een heerlijke binnentuin.
In de Maashof wonen voornamelijk oudere mensen die verzorging nodig hebben en dat wordt verleend door Waardeburgh-Pedaja.
De Maashof heeft een prachtige recreatiezaal en niet te vergeten de fraaie en kleurrijke binnentuin.
De recreatiezaal, met een schuifpui naar de tuin, is smaakvol in rustige tinten ingericht, de stoelen zijn opnieuw bekleed en er is nieuwe vloerbedekking gelegd, evenals in de gangen. Verder is de keuken opgefrist.


De website van de Maashof kan bekeken worden op: www.maashofhardinxveld.nl


 

Krantenknipsels uit het verleden:

Open huis in vernieuwde Maashof

Ruim veertien jaar geleden werd de Maashof geopend.
Een moderne woonvoorziening voor bejaarden aan de Maasstraat. Het complex werd gebouwd op de fundamenten van de oude bejaardenwoningen en dat is heel bijzonder. Het gebouw en de woningen voldoen aan de eisen van de moderne tijd. Dat kon niet meer gezegd worden van het interieur in de openbare ruimtes en dat is recent dan ook flink onder handen genomen.

Het resultaat kan zaterdag 25 juni worden bewonderd in een open huis.

Van 10.30 uur tot 16.00 uur zijn belangstellenden welkom.

Door: Wil Sommeijer

Het beheerdersechtpaar Jannie en Dick Dekker is trots op de modernisering, maar ook op het huis zelf.
Inclusief onze woning telt de Maashof vierentwintig mooie ruime woningen, waar mensen zeer naar hun zin wonen, een riante recreatiezaal en een heerlijke binnentuin.
In de Maashof wonen voornamelijk oudere mensen die verzorging nodig hebben en dat wordt verleend door Waardeburgh-Pedaja, vertelt Jannie.
Het mogen dan voornamelijk oudere bewoners zijn, dat wil niet zeggen dat geen activiteiten worden ontplooid.
We hebben een heel actief programma zo met elkaar, afgestemd op de mogelijkheden van de bewoners, zeggen Jannie en Dick. Cor Voorberg, algemeen adjunct van de Protestants Christelijke Stichting de Maashof, sluit zich hier bij aan. Daarom willen we ook laten zien wat we hier allemaal in huis hebben, zoals de prachtige recreatiezaal en niet te vergeten de fraaie en kleurrijke binnentuin, die door Dick wordt bijgehouden.
De recreatiezaal, met een schuifpui naar de tuin, is smaakvol in rustige tinten ingericht, de stoelen zijn opnieuw bekleed en er is nieuwe vloerbedekking gelegd, evenals in de gangen. Verder is de keuken opgefrist. Jannie begint op te sommen wat er allemaal in de Maashof wordt gedaan.
Op maandagmiddag worden dekens gebreid voor het Rode Kruis. De mannen komen dan meestal een kopje koffie drinken. Koffiedrinken doen we ook op woensdagochtend met de bewoners, op vrijdagavond hebben we diverse activiteiten en eenmaal per maand hebben we een echte bejaardenavond met bijvoorbeeld een spreker, een Bijbellezing, een meditatie, diaserie of we zingen samen. Die avonden worden goed bezocht. En eenmaal per jaar hebben we een gezamenlijk etentje, huren we de Shuttlebus en gaan we met z'n allen op stap. Lekker eten zoals pannenkoeken. Ik denk dat we bijna alle pannenkoekenhuizen wel gezien hebben, want dat vinden de mensen heerlijk, lacht Jannie smakelijk.

Op de open dag worden, naast een hapje en een drankje, enkele activiteiten gepresenteerd.
Ook is er een stand van Waardeburgh.
En als klap op de vuurpijl wordt de website gepresenteerd met daarop informatie over de woningen en de activiteiten.

Heel bijzonder en zeker het bekijken waard is de presentatie van oude foto's van Hardinxveld-Giessendam in de gang en de recreatiezaal. Deze fotopresentatie is geheel verzorgd door Dick. Ik heb ervoor gekozen de foto's per cluster te rangschikken, dus Boven-Hardinxveld bij Boven-Hardinxveld, enzovoort.
Het wordt een feest der herkenning, dat staat vast. Alle foto's zijn ingelijst en in een passe-partout geplaatst.
Op advies van een binnenhuisarchitect heb ik voor de passe-partouts gewoon oud behangpapier gebruikt en dat doet het echt goed, merkt hij op.

Omdat er op de 25ste juni ook open huis is in De Peulenhof, kunnen mensen met de shuttle van de ene naar de andere locatie rijden. Dat is wel zo handig, aldus Jannie en Dick Dekker.

De website van de Maashof kan bekeken worden op:


www.maashofhardinxveld.nl


(Bron: Het Kompas)

 

Het leven is goed in het Brabantse land

H'VELD-G'DAM - De bewoners van de 'Maashof' hebben vorige week een prachtige rondrit gemaakt door het Brabantse land. de bewoners van de protestants christelijke seniorenwoningen dronken koffie in De Rustende Jager in Biezenmortel, maakten een wandeling in het bos en aten heerlijke pannenkoeken in Den Hout. Een onvergetelijke dag", aldus de familie Dekker van de stichting.

Bron: Het Kompas, woensdag 6 oktober 2010

 

Eerste paal voor vernieuwbouw bejaardenwoningen

HARDINXVELD-GIESSENDAM -

Aan de Maasstraat werd op woensdag 6 december 1995 in een strenge vrieskou de eerste paal geslagen voor de zogenaamde vernieuwbouw van een complex bejaardenwoningen van de Christelijke Stichting Bejaardenhuisvesting. De eer viel ten beurt aan dominee W. de Graaff, voorzitter van deze stichting. Een bijzondere gebeurtenis voor dominee De Graaff, want ook dertig jaar geleden sloeg hij op dezelfde plaats de eerste paal voor de bejaardenwoningen, die voor dit nieuwe complex het veld hebben geruimd.

door Leo van Teeffelen

Het leek bijna overdreven, het aantal keren dat de dominee werd gefeliciteerd met het succesvol in de grond doen verdwijnen van de symbolische eerste paal. Dat het helemaal niet zo overdreven was bleek wel uit zijn speech: "Dertig jaar geleden heb ik de eerste paal voor het complex aan flarden geslagen. Op die plek bleek net een vreemde golf te zitten in de onderliggende zandlaag met dit als gevolg. Het is ons wel een wens waard dat het nu goed is gegaan." Voorts vertelde De Graaff over zijn aanvankelijke terughoudendheid over het project: "Ik heb gedacht dat het toch verschrikkelijk moet zijn om op deze leeftijd nog het huis uit te moeten. Gelukkig heeft hij ingezien dat dit de beste oplossing is. Daarna eindigde hij zijn speech en bedankte namens de bewoners het paar Dekker voor hun toewijding aan de bewoners.

Vernieuwbouw

W. van Wijngaarden, voorzitter van de bouwcommissie, vetelt het hoe en waarom van dit nieuwe project en de niet alledaagse `vernieuwbouw'. "De woningen waren sterk verouderd. Er was veel achterstallig onderhoud, de oppervlakte per woning was te klein, ze waren zeer gehorig, de kozijnen waren verrot, de dakbedekking moest vernieuwd, kortom waren aan we een algehele rennovatie toe", aldus Van Wijngaarden. Onderzoek bleek echter da renovatie duurder zou zijn, 1anger zou duren en niet het resultaat zou leveren als nu het geval zou zijn. Nieuwbouw was niet redelijk, omdat de locatie zich voor de huidige maatstaven te dicht in de buurt van de rijksweg bevindt. Resultaat van de daarop volgende onderhandelingen was dat er gekozen voor is het vernieuwbouwproject: nieuwe woningen op de oude fundamenten.