Protestants Christelijke Stichting De Maashof, Maasstraat 65, 3371 SK Hardinxveld-Giessendam, Tel: 0184 - 612120

Beleidsverklaring Protestant Christelijke Stichting ‘de Maashof”.

Beleidsverklaring de Maashof.docx

Beleidsverklaring Protestant Christelijke Stichting ‘de Maashof”.

Beleidsverklaring Protestant Christelijke Stichting ‘de Maashof’
Protestant Christelijke Stichting ‘de Maashof’ ( verder te noemen de Maashof) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG). Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Deze beleidsverklaring is van toepassing op de verwerking van:
•Gegevens van bewoners, beheerders (en door evt. vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie) en
•data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Welke gegevens verwerken wij en waarvoor?
De Maashof houdt een administratie bij waarin persoonsgegevens van bewoners worden vastgelegd, voor de tijd van inwoning.

De Maashof is een complex van 24 (senioren) woningen, waarin bewoners zelfstandig wonen. Wij verzamelen (persoons)gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en geboortedatum) om:

•Onze wettelijke plicht uit te voeren;
•Contactgegevens van contactpersonen en huisartsen


Deze gegevens, verkregen of aangevuld, worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.Hoelang bewaren wij gegevens?
De Maashof bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.


Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de beheerders, te bereiken via 0184-612120 of per e-mail: info@maashofhardinxveld.nl


Hoe beveiligen wij uw gegevens?
De Maashof heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de beheerders en het administratiekantoor Eskes en Nachtegaal, en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Heeft u vragen over onze beleidsverklaring?
De Maashof houdt het recht de beleidsverklaring te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vind u aan het eind van dit document.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Protestant Christelijke Stichting de Maashof
t.a.v. beheerders J. dzn. en A.J. van Wingerden
Maasstraat 65
3371 SK Hardinxveld-Giessendam
Telefoon: 0184-612120
E-mail: info@maashofhardinxveld.nl


Beleidsverklaring Prot. Chr. Stichting de Maashof, versie: 15 oktober 2018.