Protestants Christelijke Stichting De Maashof, Maasstraat 65, 3371 SK Hardinxveld-Giessendam, Tel: 0184 - 612120

Organisatie

 


Organisatiestructuur Protestants Christelijke Stichting “De Maashof”;

 

De stichting richt zich in haar handelen naar de Grondslag van de Bijbel als Gods Woord en de belijdenis die is vastgelegd in de "Drie formulieren van Enigheid".

 De stichting stelt zich ten doel: het bieden van huisvesting, eventueel in combinatie met begeleiding en facilitaire functies, en wel in het bijzonder voor senioren en zorgbehoevenden.

 De participanten in de stichting zijn:


 

a.    De kerkenraad van de Protestantse Kerk in Nederland Gereformeerde Kerk te Giessendam/Neder-Hardinxveld, gevestigd te Hardinxveld-Giessendam, Stationsstraat 20;


 b.    De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Hardinxveld-Giessendam, gevestigd te Hardinxveld-Giessendam, Maasstraat 1;


 c.    De kerkenraad van de Nederlands Gereformeerde Kerk, gevestigd te Hardinxveld-Giessendam, Talmastraat 9;


 d.    Het College van Diakenen van de Protestantse Kerk in Nederland Hervormde Gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld, gevestigd te Hardinxveld-Giessendam, Peulenstraat 234;


 e.    Het College van Diakenen van de Protestantse Kerk in Nederland Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld, gevestigd te Hardinxveld-Giessendam, Kerkplein 1;


 f.     De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam, gevestigd te Hardinxveld-Giessendam, Buitendams 118;


 g.    De kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, gevestigd te Hardinxveld-Giessendam, Buitendams 384;

 

Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door:

 

·         C. Voorberg – voorzitter

·         J. van Wingerden – secretaris

·         W.J. van den Berg – penningmeester

·         C. Voorberg – algemeen adjunct

·         W. de Nijs – coördinator

 

Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd door beheerders echtpaar Jan en Anne-Jaukje van Wingerden

Vragen kunnen worden beantwoord via:

E-mailadres: info@maashofhardinxveld.nl

of via telefoonnummer 0184 – 612120.