Protestants Christelijke Stichting De Maashof, Maasstraat 65, 3371 SK Hardinxveld-Giessendam, Tel: 0184 - 612120

Cameratoezicht in de Maashof.                                                                            

P.C. Stichting “de Maashof”

Cameratoezicht in de Maashof.docx

In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geven het bestuur en de beheerders een omschrijving van het gebruik van de camera’s binnen in de gangen en bij de hoofdentree, de achteruitgang en de bergingen in het complex ‘de Maashof’.


Gerechtvaardigd belang:


Camera’s zijn aangebracht n.a.v. een incident in April 2018.

Hierbij is door een persoon op vervelende wijze ingedrongen in de Maashof en heeft een sterk gevoel van onveiligheid veroorzaakt.
Er is met een opdringerige manier geprobeerd om koeken te verkopen voor een zgn. goed doel.
Hierbij werd er vervelend opdringerig gedaan aan de voordeur van diverse bewoners.
Op diezelfde dag is er door een bewoner geconstateerd, dat er na dit vervelende bezoek, geld ontvreemd was uit de portemonnee van deze bewoner.
Het is niet bewezen dat de indringer zich hieraan schuldig heeft gemaakt, maar deze heeft hierin wel alle schijn tegen zich.

Na dit incident is in goed overleg met alle betrokkenen, besloten om camera’s te plaatsen preventief voor insluipers, dieven of eventuele andere vormen van criminaliteit, zoals geweld of vandalisme binnen het complex van de Maashof.

Informatieplicht:

Er zijn waarschuwing stickers geplaatst op de deuren van de hoofdentree en de achteruitgang, waarop vermeld staat:

WAARSCHUWING CAMERABEWAKING 24/7

Bewaartermijn beelden:

Zoveel mogelijk is er rekening mee gehouden om niet in woningen of op straat te filmen.
De beelden welke opgeslagen worden op een datarecorder, worden niet langer bewaard dan 4 weken.
Door de bewonerscommissie is positief gereageerd op deze aanschaf en ingebruikname.
De bewoners hebben ook weer een aanmerkelijk veiliger gevoel.

15 Oktober 2018